آغازه مستندات کاربرد نشانه‌ها
كاربرد نشانه‌ها - پرانتز گل‌دار PDF چاپ پست الکترونیکی
توسط ابوالفضل طریقه‌دار   
راهنمای مطلب
كاربرد نشانه‌ها
نقطه ـ ویرگول ( ؛)
علامت تعجب ( ! )
پرانتز ( )
پرانتز گل‌دار
قلاب/ کروشه ] [
خط تاب‌دار / ابرو ( ~)
تمام صفحه‌ها
پرانتز گل‌دار

از پرانتز گل‌دار برای برجسته سازی آیه‌های قران استفاده می شود.

تفاوت میان پرانتز با دو ویرگول ( ،،   ،،) و دو خط ( ـ ـ):

پرانتز نقش جداکننده جمله معترضه‌ای را دارد که با متن اصلی تا حدی از نظر فکر هم‌بافته است. آن چه در داخل متن می اید معمولاً می تواند در داخل دو ویرگول یا دو خط نیز نهاده شود. نقش جداکننده ویرگول، کمتر از خط و نقش جداکننده خط، کمتر از پرانتز است.


یادآوری:

در صورتی که در داخل جمله‌ای پرانتز باشد، معمولاً باید بتوان:

الف) جمله پرانتزی را حذف کرد، بدون این که به جمله از نظر دستوری آسیب رسد.

ب) پرانتز را برداشت و جملهٔ پرانتزی را در داخل دو ویرگول یا دو خط نهاد؛ بدون این که در جمله، دست‌کاری دستوری دیگری لازم باشد یا از نظر فکری، سکته‌ای ایجاد شود.

آخرین به‌روزرسانی شنبه 21 دی 1387 08:41