آغازه مستندات راهنمای املا
راهنمای املا - ادامه‌ی «ک» PDF چاپ پست الکترونیکی
توسط ابوالفضل طریقه‌دار   
راهنمای مطلب
راهنمای املا
ادامه‌ی «آ» تا «ک»
ادامه‌ی «ک»
ادامه‌ی «ک» و «گ»
ادامه‌ی «گ» تا «م»
ادامه‌ «م» و «ن»
ادامه‌ «ن»
ادامه‌ی «ن» و «ه‍»
ادامه‌ی «ه‍»
ادامه‌ی «ه‍» تا آخر
تمام صفحه‌ها

کای(که ای)

کش‌باف
کم‌توجهی
کم‌رنگ

کأن لم یکن

کشت‌زار
کم‌جان
کم‌زحمت
کپک‌زده
کشت‌کار
کم‌جرأت
کم‌سابقه
کتاب‌خانه
کشتی‌بان
کم‌جمعیت
کم‌سال
کتاب‌خوان
کشتی‌ران
کم‌چربی
کم‌سخن
کتاب‌دار
کش‌مکش
کم‌حاصل
کم‌سن
کتاب‌دان
کفش‌داری
کم‌حافظه
کم‌سواد
کتاب‌دوست
کفش‌دوز
کم‌حجم
کم‌شرم
کتاب‌شناس
کف‌گیر

کم حرف

کم‌شیر
کتاب‌فروش
کلاه‌دوز
کم‌حواس
کم‌صبر
کتاب‌نامه
کمان‌دار
کم‌حوصله
کم‌ضرر
کثافت‌کاری
کمان‌گیر
کم‌خرج
کم‌طاقت

کج خلق

کمبود
کم‌خرد
کم‌ظرفیت
کج‌خیال
کم‌بها
کم‌خوابی
کم‌عقل

کج‌دار و مریز

کم‌بهره
کم‌خوراک
کم‌عقل

کج رفتار

کم‌پول
کم‌خوری
کم‌عیار

کج سلیقه

کم‌پهنا
کم‌خونی
کم‌فایده

کج فکر

کم‌پیدا
کم‌درآمد
کم‌کار

کج فهم

کم‌تجربه
کم‌دل
کمک‌رسانی

کج کلاه

کمتر
کم‌ذهن
کم‌گو

کز(که از)

کم‌توان
کم‌رشد
کم‌گوشت