آغازه مستندات راهنمای املا
راهنمای املا - ادامه‌ی «ه‍» تا آخر PDF چاپ پست الکترونیکی
توسط ابوالفضل طریقه‌دار   
راهنمای مطلب
راهنمای املا
ادامه‌ی «آ» تا «ک»
ادامه‌ی «ک»
ادامه‌ی «ک» و «گ»
ادامه‌ی «گ» تا «م»
ادامه‌ «م» و «ن»
ادامه‌ «ن»
ادامه‌ی «ن» و «ه‍»
ادامه‌ی «ه‍»
ادامه‌ی «ه‍» تا آخر
تمام صفحه‌ها
هم‌نشین
هوش‌یار
یکتار
یک‌نواخت
هم‌نمک
هیئت
یک‌تنه
یک‌وجبی
همنوا
هیچ‌چیز
یک‌جا

یکییک دانه

هم‌نوع
هیچ‌کس
یک‌جانبه
 
همو
هیچ‌گاه
یک‌جور
 
هموار
هیچ‌گونه
یک‌چند
 
همواره
هیچ‌وجه
یک‌دستی‌زدن
 
هم‌وزن
هیچ‌وقت
یک‌دل
 
هم‌وطن

هیچ یک

یک‌دنده
 
هم‌ولایتی
ی
یک‌دیگر
 
همیدون
یاری‌گر
یک‌ساعته
 
همین
یحیی
یک‌ساله
 
همین‌جا
یخ‌بندان
یک‌سان
 
همین‌طور
یخ‌چال
یک‌سره
 
همین‌‌گونه
یخ‌دان
یک‌شنبه
 
همین‌ها
یخ‌سازی

یک طرفه

 
هوس‌باز
یخ‌فروشی

یک کاره

 
هوس‌ران
یک‌باره
یک‌کلام
 
هوس‌کار
یک‌بند

یک لحظه

 
هوش‌ربا

یک‌به یک

یک ماهه

 
هوش‌مند
یک‌پارچه
یک‌نفره
 

 

منابع: دکتر جعفر شعارـ شیوة خط معیار، چاپ‌اول: انتشارات احیاء کتاب، تهران1375.

 
از کتاب «انواع ویرایش» اثر «ابوالفضل طریقه‌دار» صفحه: ۲۴۷