استادان خوش‌نویسی اسلامی چاپ
 
در سراسر کشورهای اسلامی و در طول چهارده قرن تاریخ آن هنرمندان زیادی در این عرصه کوشیدند که عمده‌ی آن‌ها برخاسته از تمدن‌های ایران، عثمانی و هند بودند.
چهار تن از خوش‌نویسان نامی که در چهار خط ثلث، نسخ، نستعلیق و شکسته‌نستعلیق سرآمد بودند و به «ارکان اربعه هنر» خوش‌نویسی مشهور گشته‌اند.
 
این خوش‌نویسان عبارتند از:

* در خط ثلث: یاقوت مستعصمی (۶۹۸ هجری قمری)
* در خط نسخ: میرزا احمد نیریزی (اواسط قرن ۱۲)
* در خط نستعلیق: میرعماد حسنی (۱۰۲۴ هجری قمری)
* در خط شکسته‌نستعلیق: عبدالمجید طالقانی (۱۱۸۵ هجری قمری)
 
آخرین به‌روزرسانی یک‌شنبه 15 دی 1387 10:10