محبوب‌ها ایجاد PDF رایانامه چاپ

آیا صفحه‌کلید پیش‌فرض فارسی در لینوکس مطابق با چیدمان استاندارد ملی ایران است؟

تاریخ افزودن:
چهارشنبه 11 دی 1387
آخرین تجدیدنظر:
هرگز
بازدیدها:
5386
رتبه‌بندی:
 
رأی برای این آیتم:
خوب - بد
برگزیده‌شده:
0 التفات

پاسخ

بسیاری از توزیع‌های لینوکس از جمله شریف، ردهت، فدورا،‌ اوبونتو، و مندریوا صفحه‌کلید استاندارد فارسی دارند.
برای اضافه کردن این صفحه‌کلید به صفحه‌کلیدهای مورد استفاده در رومیزی‌تان به این راهنما مراجعه کنید.

رده

فارسی‌نویسی در رایانه