آغازه درباره‌ی کلک فارسی
درباره‌ی کلک فارسی PDF چاپ پست الکترونیکی

هنگام نگارش یک مطلب فارسی در رایانه لازم است نکاتی رعایت شود. هدف از راه‌اندازی این وب‌گاه، پرداختن به این نکات و جمع‌آوری مطالب پیرامون آن‌ها است.

به‌عنوان یک اولویت، سعی بر این است که آن‌چه منتشر می‌شود؛ مطابق با استانداردهای ملی ایران و نیز مطابق با مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشد.

بدیهی است که آن‌چه در این وب‌گاه مشاهده می‌شود باید با استانداردهای فوق مطابقت داشته باشد. گرچه تا کنون در این مورد تلاش شده و خواهد شد، ولی نوعِ نوشتن (کتابت) در این وب‌گاه نباید به‌عنوان الگوی کاملاً استاندارد در نظر گرفته شود، بلکه مستندهای منتشرشده از سوی مراجع قانونیِ تعیین‌کننده‌ی استانداردها باید مد نظر قرار گیرد.

نظر تمام استادان زبان و ادبیات فارسی (که شمار آن‌ها کم نیست) برای پدیدآورندگان وب‌گاه محترم است؛ اما برای رسیدن به یک قالب و استاندارد واحد، همه ناچار به استفاده از یک قانون واحد هستیم. پیشنهادهای اساسی صاحب‌نظران - که شاید کاملاً صحیح باشد - می‌تواند به مراجع قانونی و رسمی تسلیم شده و در نهایت از طریق سازمان‌های مذکور به‌عنوان استاندارد ملی اعلام و مورد استفاده قرار گیرد.

در زبان انگلیسی یک‌سان‌سازی تا حدود زیادی شکل گرفته است، اما متأسفانه در مورد زبان فارسی این مطلب تا کنون جز در مواردی اندک، تحقق نیافته است. شاید یک از مهم‌ترین موارد عدم تحقق این مهم، عدم توجه سازمان‌ها و نهادهای بزرگ به قوانین رسمی موجود برای نگارش فارسی است. همان‌طور که می‌دانید «دستور خط فارسی» مدتی است که از طرف فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر شده است. یک نمونه‌ی تأسف‌آور در عدم تحقق یک‌سان‌سازی خط فارسی، تفاوت بعضی از نکات نگارشی در «کتاب‌های دوره‌ی ابتدایی» با «دستور خط فارسی» است. به‌عنوان نمونه‌ای دیگر می‌توان از عدم توجه به نکات مهم نگارشی (از نظر نوشتن رایانه‌ای) در بعضی از وب‌گاه‌های خبرگزاری‌های رسمی کشور نام برد.

بنابر توضیحات فوق، رسیدن به یکسان‌سازی در کتابت فارسی (به‌خصوص در رایانه) از اهداف مهم پدیدآورندگان وب‌گاه می‌باشد.

وب‌گاه «کلک فارسی» با کمال میل از نظرها و پیشنهادها استقبال می‌کند.

آخرین به‌روزرسانی شنبه 05 بهمن 1387 18:35