آغازه خوش‌نویسی اسلامی
خوش‌نویسی اسلامی
PDF چاپ پست الکترونیکی
خوش‌نویسی را می‌توان شاخص‌ترین هنر در پهنه‌ی سرزمین‌های اسلامی دانست و به مثابه‌ی زبان هنری مشترک برای مسلمانان تلقی کرد. هنر خوش‌نویسی همواره برای مسلمانان اهمیتی خاص داشته‌است. زیرا در اصل آن را هنر تجسم کلام وحی می‌دانسته‌اند. آنان خط زیبا را نه فقط در استنساخ قرآن بلکه در اغلب هنرها به‌کار می‌بردند.

تکامل و تبدیل خط به هنر خوش‌نویسی از ابداعات مسلمانان است و در قرآن در آیات «ن، والقلم و ما یسطرون» و «الذّی علّم بالقلم» به خط اشاره شده‌است.

آخرین به‌روزرسانی یک‌شنبه 15 دی 1387 09:48
ادامه‌ی مطلب...
 
تحولات خوش‌نویسی اسلامی PDF چاپ پست الکترونیکی
قدیمی‌ترین نسخه قرآن به خط کوفی است و به علی بن ابی‌طالب منسوب است. پس از قرن پنجم هجری، خط کوفی تقریباً جای خود را به خطّ نسخ داد که حروف آن بر خلاف حروف زاویه‌دار خطّ کوفی منحنی و قوس‌دار است. در اسپانیای مسلمان، خط عربسک به وجود آمد که حاصل تماس اندلس با مسیحیان غربی است.
آخرین به‌روزرسانی یک‌شنبه 15 دی 1387 09:58
ادامه‌ی مطلب...
 
خوش‌نویسی اسلامی در ایران PDF چاپ پست الکترونیکی
قبل از اسلام در ایران خطوط مختلفی مانند میخی، پهلوی و اوستایی رایج بود ولی پس از ظهور اسلام ایرانیان الفبا و خطوط اسلامی را پذیرفتند. در ایران پس از فتح اسلام، خطّاطی به شیوهٔ نسخ وجود داشت. در پرتو حمایت ابوبکر بن سعد زنگی در فارس، ده‌ها نسخه قرآن خطی به وجود آمد. در زمان حکومت ایلخانیان، به دلیل نفوذ چینی‌ها و مغولان، اوراق مذهّب کتاب‌ها نخستین بار با نقش‌های تزیینی زینت یافت. در زمان حکومت تیموریان در ایران، خط و خوش‌نویسی به اوج کمال خود رسید. میرعلی تبریزی با ترکیب خط نسخ و تعلیق، خط نستعلیق را بنیان نهاد. مشهورترین خطاط قرآن در این دوره بایسنقر میرزا بود. و بزرگترین استاد نستعلیق‌نویس در طول تاریخ میرعماد حسنی بود.
آخرین به‌روزرسانی یک‌شنبه 15 دی 1387 10:06
ادامه‌ی مطلب...
 
خطوط مختلف خوشنویسی اسلامی PDF چاپ پست الکترونیکی
خوش‌نویسی اسلامی انواع مختلفی از شیوه‌های گوناگون دارد که به آن‌ها کلک‌، خط و یا قلم می‌گویند این قلم‌ها که در زمان‌ها و سرزمین‌های مختلف اسلامی رایج بوده، اغلب کم و بیش درکنار هم به حیات خود ادامه داده‌اند فقط در برحه‌های از زمان یا مکان‌هایی خاص از اهمیت‌شان کاسته شده یا ارج و قربی ویژه یافته‌اند.
آخرین به‌روزرسانی یک‌شنبه 15 دی 1387 10:06
ادامه‌ی مطلب...
 
استادان خوش‌نویسی اسلامی PDF چاپ پست الکترونیکی
 
در سراسر کشورهای اسلامی و در طول چهارده قرن تاریخ آن هنرمندان زیادی در این عرصه کوشیدند که عمده‌ی آن‌ها برخاسته از تمدن‌های ایران، عثمانی و هند بودند.
چهار تن از خوش‌نویسان نامی که در چهار خط ثلث، نسخ، نستعلیق و شکسته‌نستعلیق سرآمد بودند و به «ارکان اربعه هنر» خوش‌نویسی مشهور گشته‌اند.
آخرین به‌روزرسانی یک‌شنبه 15 دی 1387 10:10
ادامه‌ی مطلب...