آغازه پرسش‌ها و پاسخ‌ها فارسی‌نویسی در رایانه آیا صفحه‌کلید پیش‌فرض فارسی در لینوکس مطابق با چیدمان استاندارد ملی ایران است؟

محبوب‌ها ایجاد PDF رایانامه چاپ

آیا صفحه‌کلید پیش‌فرض فارسی در لینوکس مطابق با چیدمان استاندارد ملی ایران است؟

تاریخ افزودن:
چهارشنبه 11 دی 1387
آخرین تجدیدنظر:
هرگز
بازدیدها:
6236
رتبه‌بندی:
 
رأی برای این آیتم:
خوب - بد
برگزیده‌شده:
0 التفات

پاسخ

بسیاری از توزیع‌های لینوکس از جمله شریف، ردهت، فدورا،‌ اوبونتو، و مندریوا صفحه‌کلید استاندارد فارسی دارند.
برای اضافه کردن این صفحه‌کلید به صفحه‌کلیدهای مورد استفاده در رومیزی‌تان به این راهنما مراجعه کنید.

رده