آغازه پرسش‌ها و پاسخ‌ها فارسی‌نویسی در رایانه منظور از صفحه‌کلید استاندارد چیست؟

محبوب‌ها ایجاد PDF رایانامه چاپ

منظور از صفحه‌کلید استاندارد چیست؟

تاریخ افزودن:
پنج‌شنبه 12 دی 1387
آخرین تجدیدنظر:
پنج‌شنبه 12 دی 1387
بازدیدها:
7458
رتبه‌بندی:
 
رأی برای این آیتم:
خوب - بد
برگزیده‌شده:
0 التفات

پاسخ

منظور از صفحه‌کلید استاندارد در این‌جا توعی صفحه‌کلید به معنای سخت‌افزاری آن نیست بلکه اشاره به نوعی از چیدمان کلیدها است که مورد تأیید مؤسسه‌ی استاندارد ملی ایران است.

نسخه‌ی نهایی استاندارد ملی ایران ISIRI 9147 که توسط متخصصین رایانه، از جمله کارشناسان شرکت فارسی‌وب شریف به نتیجه رسیده و توسط مؤسسه‌ی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، تعیین و منتشر شده است؛ چیدمان حروف و علائم فارسی بر صفحه‌کلید رایانه را مشخص می‌کند.

برای کسب اطلاعات بیش‌تر، در بخش مستندات «صفحه‌کلید استاندارد ایران» و در بخش راه‌حل‌ها «تغییر چیدمان صفحه‌کلید» را مطالعه فرمایید.

 

رده